Better exposed filter

chrotto's picture

Har en D8 installation och vill använda Better exposed filter. Deras popupcalender har en bugg kopplat till vårt tidsformat. Den ger datum med årtalet dubblerat i strängen. Den är således helt oanvändbar. Har påpekat problemet men det verkar vara lågt prioriterat. Man har släppt 2 nya versioner sedan mitt påpekande utan att detta korrigerats.
Finns det någon annan som kan hjälpa till med att komma framåt vore jag tacksam.

Sweden

Group notifications

This group offers an RSS feed. Or subscribe to these personalized, sitewide feeds:

Hot content this week