bada

dunglv's picture

Lập trình viên - Mỹ thuật viên | LIVA (liva.com.vn)

Employment type: 
Full time
Employment type: 
Part time
Employment type: 
Contract
Telecommute: 
Not allowed

Công ty LIVA (Hà Nội) cần tuyển các vị trí sau:
- Lập trình viên trên điện thoại di động Samsung Bada và IPhone
- Nhân viên thiết kế web-site (themer và developer) sử dụng Drupal.
- Lập trình viên trên nền tảng OpenAtrium cho dự án Sổ liên lạc điện tử và một số phần mềm khác.
- Mỹ thuật viên thiết kế web-site
Ưu tiên người có kinh nghiệm, lương thỏa thuận.
Liên hệ: Phone: 04 6269 1550 - Mobile: 0913551622

Read more
Subscribe with RSS Syndicate content

Vietnam

Group notifications

This group offers an RSS feed. Or subscribe to these personalized, sitewide feeds:

Hot content this week