Công bố phần mềm nguồn mở Quản lý văn bản và điều hành trên nền tảng nguồn mở Drupal

nam999's picture
Start: 
2013-01-01 (All day) UTC

Công bố phần mềm nguồn mở Quản lý văn bản và điều hành trên nền tảng nguồn mở Drupal (Open Drupal Document Management Full V1.01)

Comments

Anh Nam có event nào nói về

Tom Tran's picture

Anh Nam có event nào nói về tình hình lĩnh vực này không? Bữa nào mời anh lên HN share với anh em với nhé. Chúc team ở BG thành công mang những ứng dụng Drupal vào các cơ quan nhà nước.

nam999's picture

Anh có dự kiến 1 event về phát triển ứng dụng Web phức tạp và các ứng dụng chính phủ điện tử trên Drupal.
Đây là lĩnh vực khá mới mẻ. Để hôm nào làm đề cương rồi xin ý kiến Tom

Hay quá, bữa nào lại về BG

Tom Tran's picture

Hay quá, bữa nào lại về BG chơi thôi

Vietnam

Group notifications

This group offers an RSS feed. Or subscribe to these personalized, sitewide feeds: