فروشگاه اینترنتی

parnia's picture

برای ساخت یک روشگاه اینترنتی کدام ماژول مناسبتر است؟
commerce or ubercart?

Comments

hi

ha.azizi's picture

خوب دوست عزیز بهتر است از کامرس استفاده کنید.
البته بازم تاپیک های دیگه ای هم بخوانید:
https://drupal.org/node/1199602
http://www.markroyko.com/blog/2011/12/14/ubercart-3-vs-drupal-commerce

تعجب می کنم چرا داخل فروم های ایرانی سپوال نمی پرسید...؟

Drupal Persian

Group categories

دسته بندی اصلی

Group notifications

This group offers an RSS feed. Or subscribe to these personalized, sitewide feeds: