không cài đặt được drupal 7.2

truongthangn72's picture

khi mình cài đặt song xampp rồi chép folder drupal 7.2 vào htdocs sau đó mình truy cập vào localhost/htdocs để cài đặt drupal nhưng không truy cập được nó ghi là:
"Object not found!".

ai biết là bị lỗi sao không?

thax4read.

Comments

không cài đặt được drupal 7.2

truongthangn72's picture

khi mình cài đặt song xampp rồi chép folder drupal 7.2 vào htdocs sau đó mình truy cập vào localhost/htdocs để cài đặt drupal nhưng không truy cập được nó ghi là:
"Object not found!".

ai biết là bị lỗi sao không?

thax4read.

Tên thư mục của bạn chép vào

xuan12k's picture

Tên thư mục của bạn chép vào htdocs là gì?
Thường thì địa chỉ truy cập mặc định vào htdocs là: http://localhost hoặc 127.0.0.1
Khi bạn bỏ thư mục drupal vào thư mục htdocs ví dụ
htdocs/drupal7
Thì bạn phải truy cập theo địa chỉ http://localhost/drupal7

không được bạn ạ

truongthangn72's picture

http://localhost thì mình vẫn truy cập được bình thường nhưng khi mình muốn cài đặt drupal thì không vào được kể cả http://localhost/htdocs hay http://localhost/drupal
(tên thư mục mình chép vào htdocs la "drupal")

simple test

phoang's picture

Can you try this on to make sure everything is setup correctly?

If you can access the index page, then copy new drupal source code to that folder and start to install.

A suggestion web server for drupal dev is Acquia dev desktop. It includes a LAMP stack, phpmyadmin, and especially drush.

truongthangn72's picture

mình cài đặt được rồi các bạn ạ, cảm ơn các bạn nhiều nha :)

Vietnam

Group notifications

This group offers an RSS feed. Or subscribe to these personalized, sitewide feeds:

Hot content this week