#SQL Server

ollu's picture

Utvecklingsmiljö på jobbet

Hej,

Vi funderar på att uppgradera vår lokala utecklingsmiljö här på Kodamera. Vi har under ett antal år kört med en gemensam Server där varje utvecklare har haft sin egna mapp som hen klonar ut filer från git till. Mappen är sen åtkomlig via en apache vhost-regel så att det blir ungefär http://projekt.mappnamn.kodamera.dev/.
Vi har dock på senare tid börjat uppleva att det går väldigt långsamt och då framförallt för MySQL. Databasen ligger på samma server som apache och vi delar alla på samma databaser. Vilket har sina för-/nackdelar men det har oftast fungerat bra.

Read more
gregorp's picture

Web Developer (PHP, Javascript, Google APIs) | Partners for Our Children - University of Washington

Employment type: 
Full time
Telecommute: 
Not allowed

We have an outstanding opportunity for a Web Developer to work with a diverse team of individuals to develop and maintain applications associated with the Washington State Child Well-Being Data Portal as well as the larger Partners for Our Children (POC) website. Under the general direction of the Database Developer, the Web Developer will independently develop front end solutions for the data portal, maintain existing website, and integrate new features with a Drupal-based content management system.

Read more
Subscribe with RSS Syndicate content