user profile tham chiếu đến node?

hanzhong520's picture

hi all,
hiện mình đang xay dựng website để quản lý nhân viên cho công ty. kiểu dữ liệu cho nhân viên thì mình sử dụng usercủa drupal.
mình tạo thêm 1 content type là phòng ban. có cách nào thêm 1 field cho user profiles để xác định phòng ban của nhân viên đó ko?

thanks for anwser!

Comments

Bạn có thể viết thêm

thehong's picture

Bạn có thể viết thêm module, tạo bảng để lưu mối liên hệ, nếu bạn có ý định sử dụng views để list nội dung thì cũng xây dựng các hàm cần thiết để views có thể hiểu thông tin mở rộng của bạn.

Nếu "lười viết module" thì bạn có thể sử dụng module user_node, sử dụng node để lưu thông tin người dùng, với node type này, dùng cck để thêm user reference field.

--
Thế Hồng

Tat ca deu co the dc

tvazone's picture

Ko co gi la ko dc ca!
Nhung theo toi ban khong nen tao them 1 content Type : phongban lam gi ca. Boi neu the thi toi nghi ban se phai Add them Field o user Profile + Xac dinh kieu phongban >> Phai lua chon lai content Phongban . Lam the mat cong lam .
Ban nen chuyen su dung Taxonomy Hoac co the su dung mot so module civiCRM ... Hoac viet them Module .

sr o cty ko cho su dung bo go Tieng Viet ^^

nếu dùng taxonomy thì

hanzhong520's picture

nếu dùng taxonomy thì bạn làm thế nào để hiện được các fields thông tin phòng ban, ví dụ: điện thoại, trưởng phòng, ...

The thi + CCK nua

tvazone's picture

The thi + CCK nua ! . Ket hop ca 2 cai . Hoac co the ket hop taxonomy voi user profile . Van de cu the ban co the gui thong tin . Nhung ngay duoc nghi to se coding cho ban ^^

Mình có trang web

dohungsdcc's picture

Mình có trang web http://vips.com.vn cũng muốn cài thêm chức năng này để tăng độ chuên nghiệp cho giao diện web không biết có ổn không?

Vietnam

Group notifications

This group offers an RSS feed. Or subscribe to these personalized, sitewide feeds: