Föreningen Drupal Göteborg

Göteborg: Föreningen

Föreningen Drupal Göteborg skapades 2012 för att kunna agera förvaltare av eventuellt vinst från DrupalCamp Göteborg samma år. Syftet med föreningen är "att främja kännedomen och kunnandet om Drupal genom att arrangera träffar för Drupalanvändare. Detta görs främst genom att arrangera Drupal Camp Göteborg samt andra närliggande arrangemang."

Eventuell vinst från DrupalCamp Göteborg förvaltas i väntan på ett nytt camp och föreningen delar även ut bidrag på 750:- ifall ett företag vill anordna ett så kallad "Drupal Go:ttogether" - ett mingelmöte med Drupal som tema. Andra mindre, lokala Drupalträffar får även bidrag.

Under föreningens årsmöte 2013 valdes följande personer till föreningens styrelse:

Adam Evertsson
Carl Cedergren
Adnan Asani
Örjan Almén
Daniel Andreassson


Bild för Ninus

En Drupal tekniker i Göteborg sökes

Hej
Vi är en båtskola i Göteborg med en Drupal hemsida som söker någon som vill jobba med utveckling och problemlösning på timme.
Du som är intresserad, hör gärna av dig till nina@sjosportskolan.se

Läs mer

Om Föreningen Drupal Göteborg

[Mer info på G!]

Läs mer

Göteborg

Subscribe with RSS Prenumerera på innehåll