drupaleurope

henk's picture

Drupal Europe w Krakowie?

Zgłosiłem kandydaturę Krakowa i ICE jako miejsca dla przyszłorocznej konferencji Drupal Europe. Miejsce się spodobało i wraz kilkoma innymi lokalizacjami z min. Niemiec i Belgii, mamy przygotować odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące konferencji.

Czy ktoś z Krakowa lub innej części Polski chciałby dołączyć do spisywania odpowiedzi na pytania i przyszłej grupy organizatorów takiego wydarzenia?

Zainteresowanych proszę o kontakt info(at)dcwroc.pl, w przyszłym tygodniu zorganizuje spotkanie dotyczące propozycji.

Read more
AdamEvertsson's picture

How do we communicate?

If you are interested in helping out arranging a large Drupal event in Europe 2018, start off by sending a DM (direct message) to the twitter account @DrupalEurope. Then connect to the slack-channel drupal.slack.com and await further instructions.

[Rest removed by author]

Read more
Subscribe with RSS Syndicate content