contextual links

AlvaroDev's picture

Pagina de bloques queda en blanco, Modernizr is not defined

Cuando entro a la pagina de bloques /admin/structure/block/ la pagina no carga y se queda en blanco y en la consola me arroja un error: Uncaught ReferenceError: Modernizr is not defined, en los archivos RegionView.js y VisualView.js dentro del modulo contextual en la ruta /core/modules/contextual/js/views/

Sin embargo cuando entro a verificar esos archivos, en el archivo contextual.libraries.yml si esta definido el modernizr

drupal.contextual-links:
version: VERSION
js:
# Ensure to run before contextual/drupal.context-toolbar.
# Core.

Read more
SpiffBB's picture

Lägga till extra contextuella länkar till vyer och block

Jag vill ha några IF-satser för att kontolera att det är ett visst specifikt block eller vy i min template.php som jag påverkar. Men jag får inte till någon IF-sats som fungerar - den släpper igenom alla block eller inga block alls. Har försökt olika varianter på if (isset(....
Skulle bli glad för någon ledtråd på hur man skriver IF-satser som fungerar i temats template.php i D7.
/O

Read more
Subscribe with RSS Syndicate content