Top .vn Drupal Websites in Vietnam

Riaan Burger's picture

Google Translate:

Này các cậu,

Dưới đây là một danh sách các đầu trang. Các trang web vn xếp theo thống kê truy cập như được cung cấp bởi Alexa như truy cập bởi những người ở Việt Nam. Nó sử dụng các phát hiện logic từ các dự án Wappalizer.

http://top-websites.burtronix.co.za/drupal/vietnam/2013-08-28

Trang web này kết hợp dữ liệu của Alexa, Wappalizer logic và PhantomJS (đối với ảnh chụp màn hình) để trình bày các danh sách hàng đầu. Phân tích là lần đầu tiên chạy qua một số tùy chỉnh PHP CLI mà tạo ra file YAML mà chỉ đơn giản là đi vào một lĩnh vực văn bản dài cho mỗi ngày và nước và được trình bày trong một định dạng dữ liệu tùy biến.

Tôi đã viết trang web này hơn một ngày cuối tuần một vài tuần trước đây và đã được bổ sung thêm một số nước mới mỗi tuần, vì vậy tôi chắc chắn rằng nó có thể được thực hiện tốt hơn rất nhiều, nhưng nó đã được khá hữu ích và thú vị, tôi nghĩ. Ngoài ra còn có một danh sách hàng đầu quốc tế và các chỉ số đầy đủ:

http://top-websites.burtronix.co.za/drupal/internationally/2013-08-05
http://top-websites.burtronix.co.za/

Trân trọng,
Riaan Burger

Hey guys,

Here's a list of the top .vn websites ranked by access statistics as supplied by Alexa as accessed by people in Vietnam. It uses the detection logic from the Wappalizer project.

http://top-websites.burtronix.co.za/drupal/vietnam/2013-08-28

This site combines Alexa data, Wappalizer logic and PhantomJS (for the screencaps) to present the top lists. Analytics is first run through some custom PHP CLI which creates YAML files that simply go into a long text field for each date and country and is presented through a custom field formatter.

I wrote the site over a weekend a couple of weeks ago and have been adding a few new countries every week, so I'm sure it can be made a lot better but it's already pretty useful and interesting, I think. There's also an international top list and the full index:

http://top-websites.burtronix.co.za/drupal/internationally/2013-08-05
http://top-websites.burtronix.co.za/

Kind regards,
Riaan Burger

Comments

TopDrops.org

Riaan Burger's picture

TopDrops.org http://topdrops.org is a new site that is now without branding and more focussed in support of the Drupal community. It parses the top 1 million websites (if all goes well, weekly) to find the top Drupal websites, ranks them and notes the people who built them (as well as their Drupal Association membership).

Retweet TopDrops.org:
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=386829076364677121

Share or +1 TopDrops.org on Google:
https://plus.google.com/105124241461962087866/posts/WL3Ux4FaFpD

at last ...

luatviettin's picture

So finnally ! What do U mean ?

Sao comment bỏ được chữ ký

vitana.vn's picture

Sao comment bỏ được chữ ký bên dưới hay vậy luatviettin? tao mat troi spirulina

web tang cantao spirulina cùng với fucoidan

Drupal Websites in Vietnam

phamvansu's picture

thanks for sharing
I saw in VN market is mainly wp
drupnal small market share, so we should try to let people know about it
I see each of which has its own strengths and one we should take advantage of them

Mã nguồn tốt

okmen22's picture

ngạc nhiên quá mã nguồn drupal mình nghe cũng lâu . giờ mới thấy mấy trang lớn như vậy !

blog mình sài blogger miễn phí , chừng nào có tiền mua host chạy đủ drupal .!

Web so good

phuong9596's picture

I like drupal
You can visit http://zonemedia.vn/

Zone Media Corporation - Website Design & Development - CMS Drupal
http://zonemedia.vn/

Sẽ thử trong tương lai

okmen23's picture

hiện tại mình dùng nukeviet nếu sao này có làm thêm website nhất định sẽ thử dùng drupal.

My Home: handmade

website mình đang có trong top

dovanvonb's picture

Hiện tại các website dưới đây của mình đang có trong top này, mình rât thích tìm hiểu và vọc drupal, một hệ quản trị cms rất tuyệt vời

bình tích áp và bơm chìm nước thải với máy bơm ebara

Vietnam

Group notifications

This group offers an RSS feed. Or subscribe to these personalized, sitewide feeds:

Hot content this week