[Organizacja drupalowa]Stowarzyszenie czy fundacja?

grzegorz.bartman's picture
Stowarzyszenie
0% (0 votes)
Fundacja
0% (0 votes)
Inna forma prawna organizacji
0% (0 votes)
Total votes: 0

Comments

Z tego co do mnie dotarło to

grzegorz.bartman's picture

Z tego co do mnie dotarło to część osób jest za założeniem stowarzyszenia, a część za fundacją. Ja nie mam doświadczenia z działaniem w takich organizacjach, ale z tego co się orientuję to wygodniej byłoby założyć fundację.
Zróbmy tutaj głosowanie i wybierzmy większością głosów formę organizacji. W komentarzach można wpisywać argumenty za/przeciw wybranej formie.

============================================
manveru napisał https://groups.drupal.org/node/314783#comment-959253:

Stowarzyszenie jest fajne. Ale jego fajność kończy się na finansowaniu tylko ze składek członkowskich. To ma zalety przy 15k członków, z przedsiębiorstw też można czynić członków stowarzyszenia. Łatwiej przy tej formie uniknąć dochodu. Na wydawanie pieniędzy trzeb zgody większości członków (lub ew. zarządu, jeśli tak stanowi statut - szczegółów dokładnych nie znam).

Fundacja natomiast może prowadzić zbiórki publiczne, to znaczy środki na działalność statutową mogą pochodzić od osób fizycznych i prawnych, co ułatwia organizowanie sponsorów (w zamian np. za obecność na materiałach informacyjnych). Fundacja jako osoba prawna może też zatrudniać pracowników lub podpisywać umowy na usługi lub zakupy, co ułatwia realizację zadań i decyzje w tej sprawie podejmuje prezes fundacji. Fundacja ma NIP, Regon i działa prawie jak przedsiębiorstwo, z tą różnicą, że nie przynosi dochodu założycielom - czyli powinna w sumie wydać tyle i ile zbierze. Prowadzenie fundacji, to jednak praca na ⅔ etatu co najmniej, więc trzeba się temu poświęcić - oczywiście można za to pobierać wynagrodzenie (to jest temat największych sporów o fundacje).

Różnice stowarzyszenie/fundacja

henk's picture

Już to pisałem.

Między fundacją i stowarzyszeniem nie ma różnicy w możliwościach finansowania. Jest natomiast w możliwościch wydawania kasy. Stowarzyszenie może wydać pieniądze na dowlony cel niezarobkowy, fundacja tylko na działaność statutową, musi dodtakowo rozliczac się z tego w ministerstwie.

Stowarzyszenie zmobilizuje do działania ludzi, jest to bliższe modelowi w jakim powstają projekty Open Source, bardziej demokratyczne. Fundacja ma wybrane władzę i tyle.

Zasada: "JEŚLI MASZ PRZYJACIÓŁ – ZAŁÓŻ STOWARZYSZENIE. JEŚLI MASZ PIENIĄDZE – ZAŁÓŻ FUNDACJĘ."
http://administracja.ngo.pl/x/340717

Myślę, że w tym wypadku jest grupa ludzi a nie dużego kapitału więc stowarzyszenie jest lepsze.

Dokładny opis:
http://www.ngo.pl/x/340825

Coś nie tak z ankietą, nie

grzegorz.bartman's picture

Coś nie tak z ankietą, nie mogę w niej zagłosować ani jej edytować teraz. Czy jakiś admin grupy może to poprawić?

Proszę o głosy na stronie

grzegorz.bartman's picture

Proszę o głosy na stronie http://www.easypolls.net/poll.html?p=5232a351e4b0efe7256bf7b6
Jak się uda naprawić ankietę tutaj to wtedy się przeniesie wyniki głosowania.

Ta strona umożliwia powtórne głosowanie.

henk's picture

myślę, że powinnismy zebrać osoby które chcą brać udział i zróbmy głosowanie rejestrowane.

Miałem to samo

henk's picture

Jak ją przeedytujesz zamyka możliwość głosowania

Stowarzyszenie może mieć

henk's picture

Stowarzyszenie może mieć takie same finansowanie jak fundacja, w dodatku moze przeznaczać fundusze dowolnie np. spotkania członków. Czego nie można robić w przypadku fundacji.

Poland

Group events

Add to calendar

Group notifications

This group offers an RSS feed. Or subscribe to these personalized, sitewide feeds: