content permission

AdamEvertsson's picture

Tillåtna och icke tillåtna nodvisningar när man använder Domain-modulen

Hallojs.

Sitter med ett problem som jag inte lyckas lösa mer än på det teoretiska planet, men vill slänga ut frågan här i gruppen för att se ifall någon sitter på lösningen.

Min setup är Drupal 7-installation med en massa noder. Dessa noder ska spridas till två sajter. På Site1 ska alla Article-noder inte går att accessa förutom via Views (de ska visas på framsidan i en listning, men du ska inte kunna komma åt dem på site1.com/node/1).

På Site2 (med en egen domän) så ska alla noder går att visa, både i listningar och som egna nod-visningar).

Read more
leilyrken's picture

Content Permissions (CCK) depending of Role and Workflow status

Hello all,

I'm discovering Workflow and the possibility and I have a request a bit specific maybe, I would like to know if there is a way to do it with workfklow/rule or if you have some suggestion.

I would like to set permission for field on a content type depending on the role and the workflow status.

Read more
Subscribe with RSS Syndicate content