Svenska företag och frilansare som tillhandahåller Drupaltjänster

You are viewing a wiki page. You are welcome to join the group and then edit it. Be bold!

Var vänlig och läs instruktionen för listning innan du lägger till ditt företag eller dig själv till listan.

Du är välkommen att diskutera och kommentera denna sida.

Företag Typ Kontor # Formge Tema Bygga Utv Drift Opt Utb Listad
Wunderkraut Sweden AB Göteborg, Stockholm, Östersund 33 × × × × × × × Ja
Kodamera AB Göteborg 12 × × × × × Ja
Fredrik Jonsson frilans Östersund 1 × × × × × × Ja
Cloudnet AB Stockholm 3 × x
Vertel HB Linköping, Norrköping 2 × × × × × × ×
Rabash EK Göteborg 4 × × × × × × ×
Good Old AB Malmö, Stockholm 15 × × × × x
Bror & Co. AB Stockholm 3 × × × × ×
Xelera Communication AB Göteborg 18 × × × × × × ×
Inmedit AB Malmö, Eslöv 1 x x x x x
Cybercom AB Stockholm, Malmö, Göteborg, Östersund 24 × × × × × × x
GREBBAN AB Skövde 2 × × × × x
Understandit AB Göteborg 3 × × × × x x x
Chas Visual Management AB Stockholm 7 × × × × × ×
Global Happiness Sweden AB Stockholm 10 × × × × × × × Ja
Basefarm AB Stockholm, Oslo 4 × × ×
3on Reklambyrå & Webbyrå AB Stockholm 3 × × × × × × ×
Flighton AB AB Stockholm 3 × × × × × × ×
SthlmConnection Communication AB Stockholm 3 × × × × × × × Ja
New Seed IT Solutions AB Malmö 1 × × × × × ×
Glazyr Consulting E Östersund 2 × × × × ×
Awave AB Stockholm, Köpenhamn, Riga 18 × × × × × × ×
Odd Hill AB Malmö 10 x x x x x x x
A3J Consulting AB Stockholm 6 x x x x x
The Farm AB Stockholm, Lidköping 4 × × × × × × ×
Webbyrå Stockholm AB Stockholm 1 x x x x
More media Sverige AB AB Piteå 5 × × × × ×
Webbhuset AB AB Göteborg, Stockholm 7 × × × × × ×
MindCraft E Stockholm 1 × × ×
Popolo AB Malmö 1 x x x
Wehay AB Stockholm 3 × × × × × × ×
Kämpe Communication E Stockholm 1 × ×
Nonea AB AB Stockholm 5 x x x x x x x
Nindev AB Göteborg 5 × × × × × × ×
AfonsoWilsson AB Stockholm, Falköping 3 x x x x x x
Meimi AB Örnsköldsvik 5 x x x x x x x
Cerpus Sverige AB Karlstad 5 × × × × x x
Storleden frilans Norrköping 1 x x x x x x
Bricco AB Stockholm 2 x x x
Design Box AB Stockholm 2 x x x x x
Wappo AB Örebro 2 x x x x x x
Webbyrå Traffic Light AB Stockholm 3 x x x - - - - -
Stormfors AB Stockholm 6 x x x x x x x
Phosworks Digital Ideas AB Uppsala, Stockholm, Los Angeles 10 x x x x x x - -
Sogeti AB Stockholm, Göteborg, Norrköping, Sundsvall + 17 till 5 x x x x x x x Ja
Websystem AB Örnsköldsvik 2 X X X X X X
Vedervisp AB Skellefteå 1 X X X X X X X
Fromea AB Örebro 3 X X X X X X X
Digitalconcept frilans Stockholm 2 x x x x x x x
Acczo AB Stockholm 2 x x x x x x x

Förklaring

Kolumnernas innebörd förklaras nedan:

Företag
Företagets registrerade firma, bifirma eller parallellfirma förutom angivelse av bolagsform. För frilansare utan firma anges för- och efternamn.
Typ
Bolagsform anges med Bolagsverkets förkortningar: AB, KB, HB, EK och E. För frilansare utan egen firma anges frilans.
Kontor
Orter på vilka företaget har kontor som tillhandahåller Drupal-relaterade tjänster.
#
Antal anställda som huvudsakligen arbetar med Drupal. Observera att antalet ej avser det totala antalet anställda i företaget. Inhyrd personal, underkonsulter, samarbetspartners räknas ej.
Formge
Företaget tillhandahåller forgivning och implementation av Drupal teman.
Tema
Företaget tillhandahåller implementation av Drupal teman utifrån en tillhandahållen Photoshop-fil.
Bygga
Företaget tillhandahåller konstruktion av webbplatser på Drupal.
Utv[eckla]
Företaget tillhandahåller utveckling av moduler för Drupal.
Drift[a]
Företaget tillhandahåller drift av webbplatser baserade på Drupal.
Opt[imera]
Företaget tillhandahåller optimering av webbplatser baserade på Drupal.
Utb[ilda]
Företaget tillhandahåller utbildning på Drupal.
Listad
Företaget har bidragit till Drupalgemenskapen i sådan omfattning att det har kvalificerat sig för att listas på drupal.org som leverantör av Drupaltjänster och har dessutom lyckats få någon att ta sig tid att lägga in dom på denna lista.

Instruktion för listning

Var vänlig och läs denna instruktion innan du läger ditt företag eller dig själv till denna lista.

Syftet med denna lista är att ge personer som söker hjälp med Drupal fakta om vilka professionell tjänster som finns att tillgå. Syftet är inte att ge medverkande företag och frilansare en plats för marknadsföring av sig själva. Därför granskas innehållet regelbundet av Drupal Sveriges administratörer, som vid behov påtalar brister eller själva rättar felaktigheter.

Innan du lägger till ditt företag eller dig själv på en lista, fråga dig själv om ditt företag eller du själv ärligt kan sägas hålla på med den rubricerade verksamheten i sådan omfattning att det inte kan ifrågasättas. Om detta missbrukas är risken stor att hela listan tappar i trovärdighet. Missbruk kommer därför att beivras, och ytterst kan denna sida komma att tas bort.

Om ditt företag tillhandahåller Drupal-relatedae tjänster kan du lägga till följande rader sist i tabellen:

<tr>
 <td>[Företag](http://...)</td> <!-- [Företagets namn](http://...) -->
 <td>Typ</td>          <!-- bolagsform: AB, KB, HB, EK, E, frilans -->
 <td>Kontor</td>        <!-- orter med kontor -->
 <td>#</td>           <!-- antal som huvudsakligen arbetar med Drupal -->
 <td>Formge</td>        <!-- × = formger och implementerar Drupal-teman -->
 <td>Tema</td>         <!-- × = implementerar Drupal-teman -->
 <td>Bygga</td>         <!-- × = bygger Drupal-webbplatser -->
 <td>Utv</td>          <!-- × = utvecklar moduler -->
 <td>Drift</td>         <!-- × = Drupal-webbhotell -->
 <td>Opt</td>          <!-- × = optimerar Drupal-webbplatser -->
 <td>Utb</td>          <!-- × = håller Drupal-utbildningar -->
 <td>Listad</td>        <!-- × = listad på http://drupal.org/drupal-services -->
</tr>

Byt därefter ut ovanstående värden enligt följande:

Företag
Ersätt Företag med namnet på ditt företag enligt ovan. Ersätt http://... med URL:en till ditt företags webbplats.
Typ
Ange bolagsform enligt ovan.
Kontor
Orter med kontor enligt ovan.
#
Ange antal anställda som huvudsakligen arbetar med Drupal enligt ovan.
Formge
Sätt × om företaget formger Drupal-webbplatser enligt ovan.
Tema
Sätt × om företaget temar Drupal-webbplatser enligt ovan.
Bygga
Sätt × om företaget bygger Drupal-webbplatser enligt ovan.
Utv
Sätt × om företaget utvecklar moduler enligt ovan.
Drift
Sätt × om företaget tillhandahåller drift enligt ovan.
Opt
Sätt × om företaget tillhandahåller optimering enligt ovan.
Utb
Sätt × om företaget tillhandahåller utbildning enligt ovan.
Listad
Skriv [Ja](http://...), där http://... är URL:en till den sida på drupal.org där företaget presenteras, om företaget finns med på listan på drupal.org över leverantör av Drupaltjänster enligt ovan.

Observera att × är ett kryss och ej bokstaven ×.

Sweden

Group notifications

This group offers an RSS feed. Or subscribe to these personalized, sitewide feeds:

Hot content this week