Kalendern kan ses av alla :-(

Anonymous's picture

Jag har under påsken byggt en styelsehemsida i Drupal och har upptäckt att kalendern http://windren.se/SVEF1/?q=calendar kan ses av alla. Verkar vara en väkänd bug som förefaller oacceptabel. Testade att aktivera Modulen content_permissions men då får man se ett felmeddelande och kalendern (som använder Views).
Hur löser ni andra detta?

Comments

Är den byggd i Drupal 6 eller

Orjan's picture

Är den byggd i Drupal 6 eller 7? har du Views 2 eller 3?

Det finns inställningar i views så att man kan sätta behörighet på vyn, iaf fanns det i 2.0, borde också finnas i 3.0...

Ofrivilligt synlig kalender

goranronsten's picture

Drupal 6 och Views 2.11. Redigerade Kalendern så att rollen spelar roll och nu tycks det fungera. Tack! /Göran