http://localhost/phpmyadmin

Svard's picture

Drupal6 fungerar men efter att jag avaktivera FCK editor fungerar inte länken http://localhost/phpmyadmin/

http://lacalhost/ fungerar. Jag når WAMPservern och phpinfo.
Phpmyadmin och sqlitemanager fungerar inte men det är inget fel i Drupal.

Vilka filer kan jag behöva ändra i och vad?

I filen phpmayadmin.conf är sökvägen Directory "c:/wamp/apps/phpmyadmin2.11.6/" men i min installation är c:/wamp/apps/ tom. Skall det vara så? Hanteras det av FollowSymLinks?
Min php är installerad default av WAMP i

C:\wamp\bin\php\php5.2.6[/codefilter_code]
Jag hittar inte felet. De filer som jag ändrat i har jag gåt igenom flera gånger.
.htacces, settings.php, http.conf, php.ini, phpmyadmin.conf
Kan FCK Editor återställt några installningar?
Kört fast, behöver hjälp.
Wampserver 2.0, under windows XP
Drupal6 install in c:\wamp\www\drupal6 (works fine in [codefilter_code]http://localhost/drupal6
)

Next site in c:\wamp\www\drupal6\site\testit.tst (work fin in http://testit.tst )

settings.php:
$db_url = 'mysqli://root:@localhost/drupaldb';
#$base_url = 'http://localhost'; // NO trailing slash!

$db_url = 'mysqli://root:@localhost/testdb';
$base_url = 'http://testit.tst'; // NO trailing slash!

in http.conf
NameVirtualHost *:80
VirtualHost *:80
DocumentRoot "c:/wamp/www/"
ServerName localhost
/VirtualHost
VirtualHost *:80
DocumentRoot "c:/wamp/www/drupal6"
ServerName testit.tst
/VirtualHost

in host
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 testit.tst

Comments

skjth

madiha arshad's picture

web site on localhost

plz delete the both sites i

madiha arshad's picture

plz delete the both sites i wana creat again

mad

madiha arshad's picture

web site