Problem med includes och webform

bambi_2's picture

Den sista tiden har jag fått problem med att inte kunna lägga in nya webformulär (eller se gamla).
Jag får detta felmeddelande på det senaste försöket:

Error message
PDOException: SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'next_serial' in 'field list': INSERT INTO {webform} (nid, next_serial, confirmation, confirmation_format, redirect_url, status, block, allow_draft, auto_save, submit_notice, confidential, submit_text, submit_limit, submit_interval, total_submit_limit, total_submit_interval, progressbar_bar, progressbar_page_number, progressbar_percent, progressbar_pagebreak_labels, progressbar_include_confirmation, progressbar_label_first, progressbar_label_confirmation, preview, preview_next_button_label, preview_prev_button_label, preview_title, preview_message, preview_message_format, preview_excluded_components) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9, :db_insert_placeholder_10, :db_insert_placeholder_11, :db_insert_placeholder_12, :db_insert_placeholder_13, :db_insert_placeholder_14, :db_insert_placeholder_15, :db_insert_placeholder_16, :db_insert_placeholder_17, :db_insert_placeholder_18, :db_insert_placeholder_19, :db_insert_placeholder_20, :db_insert_placeholder_21, :db_insert_placeholder_22, :db_insert_placeholder_23, :db_insert_placeholder_24, :db_insert_placeholder_25, :db_insert_placeholder_26, :db_insert_placeholder_27, :db_insert_placeholder_28, :db_insert_placeholder_29); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 2459 [:db_insert_placeholder_1] => 1 [:db_insert_placeholder_2] => [:db_insert_placeholder_3] => [:db_insert_placeholder_4] => [:db_insert_placeholder_5] => 1 [:db_insert_placeholder_6] => 0 [:db_insert_placeholder_7] => 0 [:db_insert_placeholder_8] => 0 [:db_insert_placeholder_9] => 1 [:db_insert_placeholder_10] => 0 [:db_insert_placeholder_11] => [:db_insert_placeholder_12] => -1 [:db_insert_placeholder_13] => -1 [:db_insert_placeholder_14] => -1 [:db_insert_placeholder_15] => -1 [:db_insert_placeholder_16] => 1 [:db_insert_placeholder_17] => 0 [:db_insert_placeholder_18] => 0 [:db_insert_placeholder_19] => 1 [:db_insert_placeholder_20] => 1 [:db_insert_placeholder_21] => Start [:db_insert_placeholder_22] => Complete [:db_insert_placeholder_23] => 0 [:db_insert_placeholder_24] => [:db_insert_placeholder_25] => [:db_insert_placeholder_26] => [:db_insert_placeholder_27] => [:db_insert_placeholder_28] => [:db_insert_placeholder_29] => ) in drupal_write_record() (line 7376 of /home/dbwse/public_html/includes/common.inc).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.

Detta gäller dbw1814.se, men även på andra sidor har jag haft problem med includes efter att ha uppdaterat till drupal-7.51

Vad kan jag göra åt detta och är det någon mer än jag som har fått detta fel?

Comments

Includes och webform

bambi_2's picture

Nu fick jag ett nytt meddelande:

PDOException: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'dbwse_db1.dbw_webform_conditional' doesn't exist: DELETE FROM {webform_conditional} WHERE (nid = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 2459 ) in webform_node_delete() (line 1635 of /home/dbwse/public_html/sites/all/modules/webform/webform.module).

Kan man bara lägga in en sådan tabell och hur i så fall?

Ann-Britt

Seems like the id not exist

dixitpatel89's picture

Can you email me hosting control panel details so i can check what exact issue.
My email id : dixitpatel89@gmail.com

Har du kört update.php på

frjo's picture

Har du kört update.php på senare tid, kanske någon uppdatering som ligger och väntar där?

Problem med includes och webform

bambi_2's picture

Det sker ju automatiskt när man laddar ner moduler via hemsidan, men även då får jag felmeddelanden, så det är inte uppdaterat ordentligt.

Ann-Britt