Lista över favoritmoduler

You are viewing a wiki page. You are welcome to join the group and then edit it. Be bold!

Här är en wiki-sida där vi kan samla ihop listor över moduler vi tycker är extremt användbara. Vitsen är förstås att nybörjare ska få en enkel möjlighet att hitta bra moduler (och förstå hur bra moduler som finns) - men också att vi ska hjälpa varandra att hitta de där bra modulerna man alltid velat ha men inte visste fanns.
Välkommen att lägga till dina egna favoriter!

Senast tillagda: Menu Block, Formfilter, Signup, Flag, Rules, Token, Wysiwyg API, Markdown, Better Formats, Context, ImageField, ImageCache, Insert

Några tips när du väljer moduler

 • Se till att modulen passar den Drupal-version du använder.
 • Läs readme-filen för att vara säker på att modulen gör det du tror. En del moduler har rätt vilseledande namn.
 • För att skilja bra moduler från de som skulle kunna vara bra är det användbart att kolla i feature request-listan (där användare ber om nya funktioner eller rapporterar buggar). En välfylld lista, där många poster är omhändertagna, är ett tecken på att modulen är stabil och mår bra. En tom lista bestyder att nästan ingen använder modulen, och en lista med många förfrågningar som blivit liggande i flera månader betyder att modulen uppdateras dåligt. Tänk igenom vad du gör innan du blir beroende av en sån modul.
 • Testa alltid modulen på en test-sajt innan du lägger in den på din riktiga webbplats. Det gäller speciellt om du har en större sajt.

Moduler du bara måste ha

 • CCK, Content Construction Kit. Denna modul låter dig skapa nya (och ändra gamla) nodtyper. Du kan till exempel lägga till ett extra författarfält, ett fält för klockslag, telefonnummer, länk, och så vidare. Det finns också en rad undermoduler som exempelvis skapar fält för bilder eller kontrollerar att det faktiskt är en e-post som skrivs in i e-postfältet. Det kan vara värt att kolla in modulen Contemplate för att ändra utseendet på dina nya nodtyper till det du vill.
 • Views låter dig göra listor över innehållet på din webbplats, grundat på kriterier som du själv väljer. Det är till exempel möjligt att lista alla artiklar skrivna av en viss person efter ett visst datum, få se de tre senaste artiklarna som innehåller "Sweden" i rubriken, eller göra ett block på din webbplats som visar de fem artiklar som senast fick kommentarer. Det går också att bestämma vilken information som ska tas med i listorna, och det går att exportera listorna till olika format. Kolla också in diverse undermoduler till Views - inte minst Views bonus pack.
 • ...

Andra grundläggande byggstenar

 • Panels: Har du någonsin velat ha möjligheten att flytta runt var dina kommentarer ska ligga på en specifik nodtyp? Har du någonsin velat ha två noder i en nod och samtidigt kanske lägga in alla relaterade noder till den i en lista under dem? Allt detta kan du göra med Panels, och mycket mycket mer. Se gärna Johans demonstration på NodeOne's hemsida: DEMO PANELS.
 • Context. Context låter dig definiera olika kontexter eller sammanhang på webbplatsen. Kontexter kan vara lite olika saker, men oftast kan man betrakta de som sektioner. Utifrån vilken kontext besökaren befinner sig i kan man bestämma ett antal reaktioner på detta, till exempel vilken meny som ska vara aktiv och vilka block som ska synas. Den ersätter därmed Menu Trails och den vanliga blockkonfigurationen och löser detta på ett mer stabilt sätt. Om man använder Panels fullt ut har man dock förmodligen inte lika mycket nytta av Context.
 • Flag är ett sätt att låta användarna "märka" en nod på olika sätt. Den flexibla arkitekturen gör att det kan användas i många olika sammanhang, som att ta upp anmälningar till ett evenemang (alternativ till Signup) eller låta användare spara "favoriter".
 • Rules har avancerade funktioner för att utföra olika operationer vid olika händelser, beroende på olika kriterier. Point-and-click programming!
 • Token är en grundläggande modul som används av många andra moduler för att erbjuda möjligheten att ersätta "symboler" i text med dynamiskt innehåll, exempelvis [node-title] -> nodens rubrik.

Bra för administration

 • Menu per role ger dig enkla möjligheter att visa block och menyposter endast för utvalda användarroller.
 • Better Formats låter dig bestämma vilka inmatningsformat som ska användas som standard för olika roller.
 • Logintoboggan ger ett antal alternativ för registrering på webbplatsen - till exempel en extra e-postruta för att bekräfta adressen.
 • Pathauto-modulen ger möjligheter att automatiskt url:er utifrån titel, kategorier, datum, och annan data från noder. Ett blogginlägg kan alltså få url:en exempel.se/blogg/johan/2007-09-18/moduler-du-borde-skaffa. Det är inte bara smidigt för besökare, det är också en enorm bonus för sökmotorer.
 • Admin Menu alternativt Admin alternativt Simplemenu. Tema-oberoende administrationsmeny.
 • Views Bulk Operations. Använd dina views för att utföra olika operationer på ett antal noder åt gången
 • Teleport. Denna modul är till för administratörer som behöver hoppa runt mellan olika sidor snabbt medan man administrerar upp sajten.

Bra för att sköta innehåll på webbplatsen

 • ImageField och ImageCache är standardverktygen för bildhantering i Drupal. Funkar bra i kombination med Insert som gör det möjligt att placera in bilder på valfri plats i nodinnehållet.
 • Image: Detta är en stabil, men äldre lösning för bilder i Drupal. I kombination med Image assist får man ett enkelt gränssnitt för att ladda upp bilder och lägga in dem i text.
 • Wysiwyg API med TinyMCE. Även tillägget IMCE för hantering av bilder, om man inte använder Insert, eller den lättbegripliga Image upload.
 • Markdown är ett bra alternativ om man inte vill använda Wysiwyg men samtidigt inte vill skriva HTML-kod.

Andra blandade moduler

 • Poormanscron är en verklig hjälte för de (oss!) som använder webbhotell som av en eller annan anledning inte stödjer funktionen Cron. Precis som vanliga Cron gör Poormanscron att vissa saker genomförs regelbundet - indexering av nytt innehåll så att man kan söka på det, uppdatering av (inkommande) RSS-flöden och liknande. (Förtydligande: Cron är ingen modul, utan mer av en funktion på servern.)
 • Organic groups är (enligt min enkla mening) ett skitbra alternativ till att ha vanliga diskussionsforum. Modulen ger utvalda användare rätt att skapa diskussionsgrupper. Medlemmar i diskussionsgrupper kan inte bara göra vanliga inlägg (som i forum), utan posta alla de innehållstyper du bestämmer - wikis, omröstningar, bilder, etc. Det går också att ha olika teman för olika diskussionsgrupper, och automatiskt få e-post med ny meddelanden. Diskussionsgrupper här på groups.drupal.org sköts med Organic groups.
 • Signup ger möjligheter att låta användare få e-post när det dyker upp nya inlägg av olika slag. (Även utan Organic Groups, alltså.)
 • Formfilter ger möjligheter att dölja delar av inmatningsformulär för användare - ett klart exempel är möjligheter att plocka bort fältet för loggmeddelande. Smidigt.
 • Search 404. Agerar då en 404-sida skulle ha visas, sökning görs och sökresultatlistning visas i stället för 404-sida.
 • Menu Block. Smidigt sätt att ordna navigeringshierarkier i olika menyer. Ger dig möjlighet att lägga in flexibla menyblock som visar underliggande noder till sidan du besöker med valfritt djup.

Sidor med liknande innehåll

Diskussion

Sweden

Group notifications

This group offers an RSS feed. Or subscribe to these personalized, sitewide feeds:

Hot content this week