Better exposed filter

chrotto's picture

Har en D8 installation och vill använda Better exposed filter. Deras popupcalender har en bugg kopplat till vårt tidsformat. Den ger datum med årtalet dubblerat i strängen. Den är således helt oanvändbar. Har påpekat problemet men det verkar vara lågt prioriterat. Man har släppt 2 nya versioner sedan mitt påpekande utan att detta korrigerats.
Finns det någon annan som kan hjälpa till med att komma framåt vore jag tacksam.